Ressources Albanais

Burime të disponueshme për prindër të ardhshëm dhe prindër të fëmijëve të vegjël

Burime nga kantonet

Mjeku i specializuar në gjinekologji obstetrike (gjinekolog obstetër) është mjeku që siguron kujdesin në lidhje me shtatzëninë, lindjen e fëmijëve dhe periudhën pas lindjes. Në veçanti, ai/ajo monitoron progresin e shtatzënësisë (ekografi, analizat e gjakut, ekzaminimet me prekje, etj.), jep këshilla për një jetë të shëndetshme (dieta, sportet, etj.) dhe ofron mbështetje psikologjike.

Mamia është një profesioniste eksperte për lindjet. Ajo luan një rol të rëndësishëm me gratë dhe çiftet gjatë gjithë periudhës së amësisë, në veçanti duke ofruar mundësinë e monitorimit të vazhdueshëm që nga fillimi i shtatzënisë, çka mund të përfshijë edhe lindjen e fëmijës, dhe gjatë muajve të parë pas lindjes.

Mjeku i specializuar në pediatri (pediatri) kujdeset për shëndetin e fëmijës tuaj që nga lindja deri në fund të adoleshencës dhe trajton sëmundjet e fëmijës duke marrë parasysh mjedisin e tij familjar dhe shoqëror. Ai/ajo luan një rol parandalues. Në veçanti, ai/ajo dëgjon, jep informacione dhe këshillon familjet.


Kurse përgatitore për lindjen në kantonin tuaj

Fribourg

Informacione mbi shtatzëninë, lindjen e fëmijës dhe ushqyerjen me gji në familje

Kurse përgatitore për lindjen, Spitali i Fribourg

Leksione në frëngjisht për të kuptuar shtatzëninë dhe lindjen e fëmijës në Zvicër

Gjenevë

Kurse përgatitore për lindjen – Materniteti i Gjenevës

Kurse përgatitore për lindjen, Arkada e Mamive

Kurse përgatitore për lindjen dhe prindërimin – Universiteti i Shëndetit në Gjenevë

JuraKurse përgatitore për lindjen dhe prindërimin – Spitali i Jura

NeuchâtelKurse përgatitore për lindjen – Rrjeti i Spitaleve të Neuchâtel

Valais

Kurse përgatitore për lindjen – Spitali i Valais

Kurse përgatitore për lindjen – Spitali i Wallis

Vaud

Kurse përgatitore për lindjen dhe prindërimin – CHUV

Kurse përgatitore për lindjen – Klinika “La Source”

Kurse përgatitore për lindjen – Spitali i Riviera-Chablais

Mbështetje për lindjen për familjet emigrante, Shoqata PanMilar

TessinKurse përgatitore për lindjen


Objektivi i qendrave të shëndetit seksual në kantonin tuaj është që të japin informacione, udhëzime, mbështetje dhe të shoqërojnë të gjithë njerëzit, burrat, gratë, çiftet, përmes të gjitha fazave të ndryshme të jetës seksuale, riprodhuese dhe në çift.

FribourgQendra e Fribourg për Shëndetin Seksual

GjenevëNjësia e Shëndetit Seksual dhe Planifikimit Familjar

JuraQendra e Shëndetit Seksual dhe Planifikimit Familjar

Neuchâtel

Qendra e Shëndetit Seksual dhe Planifikimit Familjar – La Chaux-de-Fonds

Qendra e Shëndetit Seksual dhe Planifikimit Familjar - Neuchâtel

Valais

Seksualitet, informacione, parandalim, edukim

Qendra e Informacionit dhe Këshillimit SIPE

VaudFondacioni PROFA

TessinKëshillime për Shëndetin Seksual


Këshillimi me infermierë për fëmijërinë e hershme dhe shoqata të tjera për mbështetje në lindjen e fëmijës në kantonin tuaj

Fribourg

Kujdesi ndaj fëmijës dhe këshilla për prindërit – Zyra për familjet (Sarine)

Këshillime për kujdesin ndaj fëmijës dhe prind-fëmijë - Kryqi i Kuq (Fushata e Sarine, Broye, Gruyère)

Rrjeti i Veveyse për shëndetin social dhe kujdesin ndaj fëmijës

Rrjeti i Glâne për kujdesin ndaj fëmijës (Route de l'Eglise 29,1681 Billens,026 652 98 54) ; puericulture@sante-glane.ch

Këshilla për nënat dhe baballarët në Qarkun e Liqenit (Seebezirks) (Meylandstrasse 19, 3280 Murten FR, 026 670 72 72); info@mvbsee.ch

SPITEX Sense, Këshilla për nënat dhe baballarët

GjenevëKëshillim për shëndetin e nënës dhe fëmijës - imad

JuraQendra për kujdesin ndaj fëmijës: këshillime prind-fëmijë 0-4 vjeç

NeuchâtelKëshillime për kujdesin në fëmijërinë e hershme – Kryqi i Kuq Zviceran

Valais

Këshillime prind-fëmijë 0-4 vjeç nga qendrat mjeko-sociale

Këshilla për nënat dhe baballarët (0-4 vjeç) nga qendrat mjeko-sociale

Vaud

Qendrat mjeko-sociale, shërbime të fëmijërisë së hershme

Mbështetje për lindjen për familjet emigrante, Shoqata PanMilar

Tessin

Asistencë në shtëpi nga mamia
Asistencë në shtëpi nga infermierë për lindjet dhe pediatri
Organizata dhe shoqata që ofrojnë mbështetje pas lindjes
Shëndeti, mamia dhe këshilla


Përfitime për familjet nga Kryqi i Kuq dhe organizata të tjera në kantonin tuaj

Fribourg

Kryqi i Kuq Fribourg – Shërbimet në familje të ofruara janë: kujdesi për fëmijën në shtëpi, kujdestaria për fëmijën, këshillime për kujdesin ndaj fëmijës dhe prind-fëmijë dhe ndihmë për familjet emigrante.

Shoqata për Edukimin Familjar – Mbështet familjet si dhe ata që merren me edukimin e fëmijëve nga 0 deri në 7 vjeç.

Gjenevë

Kryqi i Kuq Gjenevë – Mes shumë aktiviteteve të ndryshme që ofrojmë : kujdestaria për fëmijën, kujdesi në rast emergjence, ndihmë për emigrantët

Jura

Kryqi i Kuq Zviceran, kantoni i Jura – Për familjen ofron në veçanti shërbime në shtëpi për kujdesin ndaj fëmijës, mbështetje për familjet në shtëpi, mbështetje për familjet emigrante, gjyshërit, kujdestari për fëmijën.

Neuchâtel

Kryqi i Kuq Neuchâtel – Shërbime në familje ofron shërbime të ndryshme në mbështetje të prindërve duke përfshirë kujdesin për fëmijët në shtëpi, këshillime për kujdesin gjatë fëmijërisë së hershme, ndjekje intensive për familjet dhe prindërimin, Femme-Tische, rrjeti i kontaktit për nënat

Valais

Kryqi i Kuq Valais – Ofron shërbime në mbështetje të familjeve si p.sh. kujdestarinë për fëmijët, kujdesin për fëmijët dhe shërbime në ndihmë të emigrantëve.

Djepi - Monthey – Një strukturë që mirëpret prindër dhe foshnja (deri në 36 muaj) për seanca dëgjimi dhe këshillimi individuale dhe në grup

Vaud

Kryqi i Kuq Vaud – Ofron veçanërisht shërbime të kujdesit për fëmijën për fëmijët e sëmurë, kujdestari për fëmijët dhe këshillim për prindërit.

Fondacioni për të rinjtë dhe familjen – Mbështetje për fëmijët, të rinjtë dhe familjet që hasin vështirësi; duke përfshirë edhe “Histori prindërish”, mbështetje për edukimin aktiv prindëror

Libri i adresave për fëmijërinë e hershme

Tessin

Kryqi i Kuq Ticino – Offre varie prestazioni di sostegno alle famiglie, da servizi di custodia dei bambini a informazioni, consulenza e corsi.

Ticino për fëmijë – Lista delle offerte di babysitting e custodia dei bambini


“Maisons vertes ” (“Shtëpitë e Gjelbra”), vende ku mblidhen prindër dhe fëmijë të moshës 0 deri në 5 vjeç për shkëmbim përvojash në kantonin tuaj

Fribourg

La maison de la petite enfance në Fribourg

Espace de rencontres parents enfants në Villars-sur-Glâne

Espace famille në Bulle

Gjenevë

Ecole des parents

Le Cerf-Volant

La maison en couleur

Espace famille Bernex

La récréation

L'espace parents-enfants- Qyteti i Gjenevës

Divers lieux d'échange et de jeux du canton

Espace parents-enfants de l'amic

La marelle albanaise

Les créateliers- FASe

La maison de la créativité

Le jardin de la ferme

La petite découverte

Libellules- Vernier    

En bas de chez toi

Les vers à soi

Jura

La Puce Verte në Delémont

La Bulle Verte në Porrentruy

Neuchâtel

La Courte Echelle në Neuchâtel

La Trottinette në la Chaux-de-Fonds

Valais

La Maison-Soleil në Sierre

Haut comme 3 pommes në Sion

Le Haricot Magique në Martigny

L’envol në Monthey

Vaud

Të gjitha adresat e Shtëpive të Gjelbra të kantonit Vaud i gjeni këtu

Arc-echange

Tessin

Centri di socializzazione
Lista dei Preasili


Informacione dhe shërbime udhëzuese për kujdesin shtesë ndaj familjes në kantonin tuaj

FribourgService de l’enfance et de la jeunesse (SEJ)

GjenevëBureau d’information petite enfance (BIPE)

JuraCrèches et accueil extrafamilial – shërbime të veprimtarive sociale

NeuchâtelOffice des structures d’accueil extrafamilial et des institutions d’éducation spécialisée

ValaisOffice des structures d’accueil extrafamilial et des institutions d’éducation spécialisée

VaudFondation pour l’accueil de jour des enfants

Tessin

Sostegno alle famiglie
Ticinoperbambini (Ticino për fëmijë)


Informacione dhe shërbime udhëzuese mbi aktivitetet që duhet të bëjmë me familjen dhe adresa të dobishme në mbështetje të prindërve në kantonin tuaj

FribourgBureau de promotion des enfants et des jeunes (BPEJ)

Gjenevëfamille-geneve.ch

Jurasite jura trois lacs

NeuchâtelService de protection de l'adulte et de la jeunesse

Valais

Activités à faire en famille në Valais

Familienaktivitäten im Wallis

Vaud

Jardin des parents

Carnets d’adresses petite enfance 

Prévention pour l’enfance et la jeunesse

Tessin

Ticinoperbambini (Ticino për fëmijë)

Sportello famiglie


Shërbime këshillimi për prindër në vështirësi në kantonin tuaj

FribourgService de l’enfance et de la jeunesse (SEJ): kujdesi i përhershëm

Gjenevëfamille-geneve.ch

Jura

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) - République et Canton du Jura

Action éducative en milieu ouvert (AEMO)

Services sociaux régionaux, permanence-conseil en protection de l’enfance

NeuchâtelService de protection de l'adulte et de la jeunesse

Valais

Office pour la protection de l'enfant (OPE): mbështetje edukative dhe këshilla për prindër dhe fëmijë

Amt für Kindesschutz: Mbështetje edukative dhe këshillim për prindërit dhe fëmijët

Vaud

Service de protection de la jeunesse

Offices régionaux de protection des mineurs 

Histoire de parents 

TessinDipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, Ufficio dell’aiuto e della protezione


Burime kombëtare ose rajonale

Për baballarët dhe baballarët e ardhshëm:

  • MenCare Suisse është një program kombëtar për promovimin e angazhimit të baballarëve dhe pjesëmarrjen e burrave në kujdesin e përgjithshëm. Mencare Suisse në Romandi
  • Dëshmi nga baballarët: www.naissancedunpere.ch

Këshilla për prindërit nga Fondacioni Zviceran Pro Juventute:

Për prindërit me origjinë tjetër

Për prindërit e rinj nën 25 vjeç: Shoqata e Prindërve të Rinj – https://jeunesparents.ch/

Informacione të ndryshme për familjet në Zvicër: Udhëzues për familje i Pro Familia Zvicër


Referenca për përkufizimet

Gjinekolog obstetër:  sipas orientimit.ch
Mamia: sipas Federatës Zvicerane të Mamive
Pediatri : sipas orientimit.ch

 

Top