Ressources Serbo-croate

Resursi na raspolaganju budućim roditeljima i roditeljima male dece

Kantonalni resursi

Lekar specijalizovan za akušerstvo i ginekologiju (ginekolog opstetičar) je lekar koji pruža medicinsku negu tokom trudnoće, porođaja i post-natalnog perioda. On naročito prati napredak trudnoće (ultrazvuk, krvne pretrage, palpacija itd.) i pruža savete o zdravom načinu života (ishrana, sport itd.) i psihološku podršku.

Babica je stručnjakinja za porodilje. Ona ima važnu ulogu sa ženama i parovima tokom čitavog perioda majčinstva, naročito tako što nudi mogućnost neprekidnog praćenja od početka trudnoće, eventualno tokom porođaja, i u prvim mesecima post-natalnog perioda.

Lekar(ka) specijalizovan(a) za pedijatriju (pedijatar) brine o zdravlju vašeg deteta od rođenja do kraja adolescencije i leči njegove bolesti uzimajući u obzir njegovo porodično i socijalno okruženje. On(a) ima preventivnu ulogu. Pedijatar naročito sluša, obaveštava i savetuje porodice.


Pripreme za porođaj u vašem kantonu

Friburg

Informacije o trudnoći, porođaju i dojenju u porodici

Kurs za pripremu za porođaj, Bolnica u Friburgu

Kurs francuskog jezika za razumevanje trudnoće i porođaja u Švajcarskoj

Ženeva

Kurs za pripremu za porođaj - porodilište u Ženevi

Kurs za pripremu za porođaj - Arcade Sages-femmes

Kurs za pripremu za porođaj i roditeljstvo - Škola zdravstvenih studija u Ženevi

Jura: Kurs za pripremu za porođaj i roditeljstvo - Bolnica u Juri

NojšatelKurs za pripremu za porođaj - Réseau Hospitalier Neuchâtelois

Vale

Kurs za pripremu za porođaj - Bolnica u Valeu (francuski)

Kurs za pripremu za porođaj - Bolnica u Valeu (nemački)

Vod

Kurs za pripremu za porođaj i roditeljstvo - Bolnica CHUV

Kurs za pripremu za porođaj - Klinika "La Source"

Kurs za pripremu za porođaj - Bolnica "Riviera-Chablais"

Podrška oko rođenja za migrantske porodice, Udruženje PanMilar

Tičin: Kurs za pripremu za porođaj


Svrha centara za polno zdravlje u vašem kantonu je da informišu, vode, podržavaju i prate sve osobe - muškarce, žene, parove - u vezi različitih faza relacijskog, seksualnog i reproduktivnog života.

FriburgCentar za polno zdravlje u Friburgu

ŽenevaCentar za polno zdravlje i planiranje porodice

Jura: Centar za polno zdravlje i planiranje porodice

Nojšatel

Centar za polno zdravlje i planiranje porodice - La Šo de Fond

Centar za polno zdravlje i planiranje porodice - Nojšatel

Vale

Seksualnost, informacije, prevencija, obrazovanje

SIPE centri za informacije i savete

VodPROFA fondacija

Tičin: Savetnici za polno zdravlje


Konsultacije sa medicinskim sestrama za rano detinjstvo i drugim udruženjima za podršku roditelja u vašem kantonu

Friburg

Briga o deci i saveti za roditelje - Porodična kancelarija (Sarin)

Briga o deci i konsultacije roditelji-dete - Crveni krst (Sarin-Kampanja, Brua, Grujer)

Briga o deci, mreža socijalnog zdravlja u La Veveis

Zdravstvena mreža i Briga o deci u Glanu (Route de l'Eglise 29,1681 Billens,026 652 98 54) ; puericulture@sante-glane.ch

Saveti za majke i očeve u Zebecirksu (Meylandstrasse 19, 3280 Murten FR, 026 670 72 72); info@mvbsee.ch

SPITEX Sense, Saveti za majke i očeve

ŽenevaKonsultacije o zdravlju majke i deteta - Imad

Jura: Centar za brigu o deci: konsultacije roditelja i dece od 0-4 godine

NojšatelKonsultacije medicinskih sestara za rano detinjstvo - Švajcarski Crveni krst

Vale

Konsultacije roditelja i dece od 0-4 godine iz medicinsko-socijalnih centara

Savetovanje za majke i očeve (0-4 godine) u socijalno-medicinskim centrima

Vod

Medicinsko-socijalni centri, usluge ranog detinjstva

Podrška oko rođenja za migrantske porodice, Udruženje PanMilar

Tičin

Kućna nega babice
Kućna nega medicinskih sestara za majke i decu
Organizacije i udruženja koji pružaju pomoć i podršku nakon porođaja
Zdravlje, babice i savetnici


Porodične beneficije Crvenog krsta i drugih organizacija u vašem kantonu

Friburg

Crveni krst u Friburgu – Usluge koje se nude porodicama su: čuvanje dece  kod kuće, bejbi-siting, savetovanje o brizi o deci roditelji-dete kao i pomoć migrantskim porodicama..

Udruženje za porodično obrazovanje – Podržava porodice kao i sve one koji se bave obrazovanjem dece od 0 do 7 godina.

Ženeva

Crveni krst u Ženevi – Među brojnim aktivnostima koje se nude: bejbi-siting, čuvanje dece u hitnom slučaju, pomoć za migrante

Jura

Švajcarski Crveni krst, kanton Jura – Za porodice nudi posebno usluge brige o deci kod kuće, podršku porodicama kod kuće, podršku migrantskim porodicama, bake i deke "po srcu", čuvanje dece.

Nojšatel

Crveni krst u Nojšatelu – Za porodicu nudi razne usluge podrške roditeljima, naročito brigu o deci kod kuće, konsultacije sa medicinskim sestrama u ranom detinjstvu, intenzivno praćenje porodice i roditelja, ženske okrugle stolove (Femme-Tische), mrežu kontakt majki itd.

Vale

Crveni krst u Valeu – Nudi usluge podrške porodici kao što su bejbi-siting, čuvanje dece i usluge podrške migrantima.

Le Berso - Monte – Struktura koja prihvata roditelja i bebu (do 36 meseci) za grupno ili pojedinačno savetovanje

Vod

Crveni krst u Vodu – Pruža naročito usluge brige o bolesnoj deci, bejbi-siting i pomoć roditeljima.

Fondacija za mlade i porodicu "Jeunesse et famille)" – Podrška deci, mladima i porodicama koji prolaze kroz teškoće; uključujući „Roditeljsku priču“ i podršku aktivnom roditeljskom obrazovanju

Adresar za rano detinjstvo

Tičin

Crveni Krst u Tičinu – Nudi različite usluge podrške porodici, od usluga čuvanja dece do informisanja, savetovanja i kurseva.

Ticinoperbambini (Tičino za decu) – Lista ponuda za bejbi-siting i čuvanja dece


„Maisons vertes “ („Zelene kuće“), mesta za sastanke i razmene između roditelja i dece uzrasta od 0 do 5 godina, u vašem kantonu

Friburg

La maison de la petite enfance u Friburgu

Espace de rencontres parents enfants u Vilar-sur-Glanu

Espace famille u Bulu

Ženeva

Ecole des parents

Le Cerf-Volant

La maison en couleur

Espace famille Bernex

La récréation

L'espace parents-enfants-  u Ženevi

Divers lieux d'échange et de jeux du canton

Espace parents-enfants de l'amic

La marelle albanaise

Les créateliers- FASe

La maison de la créativité

Le jardin de la ferme

La petite découverte

Libellules- Vernier    

En bas de chez toi

Les vers à soi

Jura

La Puce Verte - Delemon

La Bulle Verte - Porentrui

Nojšatel

La Courte Echelle - Nojšatel

La Trottinette - La Šo de Fond

Vale

La Maison-Soleil - Sier

Haut comme 3 pommes - Sion

Le Haricot Magique - Martinji

L’envol - Montej

Vod

Sve adrese Zelenih kuća kantona Vod su ovde

Arc-echange

Tičin

Centri di socializzazione
Lista dei Preasili


Službe za informisanje i upućivanja u vezi vanporodičnog prihvaćanja u vašem kantonu

FriburgService de l’enfance et de la jeunesse (SEJ)

ŽenevaBureau d’information petite enfance (BIPE)

Jura: Crèches et accueil extrafamilia - usluga socijalnog rada

NojšatelOffice des structures d’accueil extrafamilial et des institutions d’éducation spécialisée

ValeService cantonal de la jeunesse (SCJ)

VodFondation pour l’accueil de jour des enfants

Tičin

Sostegno alle famiglie
Ticinoperbambini (Tičino za decu)


Usluge informisanja i upućivanja o porodičnim aktivnostima i korisne adrese za podršku roditeljima u vašem kantonu

FriburgBureau de promotion des enfants et des jeunes (BPEJ)

Ženevafamille-geneve.ch

Jura: site jura trois lacs

NojšatelService de protection de l'adulte et de la jeunesse

Vale

Activités à faire en famille u Valeu

Familienaktivitäten im Wallis

Vod

Jardin des parents

Carnets d’adresses petite enfance 

Prévention pour l’enfance et la jeunesse

Tičin

Ticinoperbambini (Tičino za decu)

Sportello famiglie


Savetovalište za roditelje u slučaju poteškoća u vašem kantonu

FriburgService de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) : "permanence Intake"

Ženevafamille-geneve.ch

Jura

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) - République et Canton du Jura

Action éducative en milieu ouvert (AEMO)

Services sociaux régionaux, permanence-conseil en protection de l’enfance

NojšatelService de protection de l'adulte et de la jeunesse

Vale

Office pour la protection de l'enfant (OPE): obrazovna podrška i saveti za roditelje i decu (francuski)

Kancelarija za zaštitu dece : obrazovna podrška i saveti za roditelje i decu (nemački)

Vod

Service de protection de la jeunesse

Offices régionaux de protection des mineurs 

Histoire de parents 

TičinDipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, Ufficio dell’aiuto e della protezione


Nacionalni ili regionalni resursi

Za očeve i buduće očeve:

Saveti za roditelje ŠvajcarskePro Juventute  fondacije:

Za roditelje drugog porekla

Za roditelje mlađe od 25 godina: Udruženje mladih roditelja – https://jeunesparents.ch/

Različite informacije za porodice u Švajcarskoj: Porodični vodičportala Pro Familia Švajcarska


Definicije

Ginekolog opstetičar:  prema sajtu orientation.ch
Babica: prema švajcarskoj federaciji babica
Pedijatar: prema sajtu orientation.ch

 

Top